Skapa konto → Bekräfta e-postadress → Registrera leverantörsuppgifter


Registrera